Akce

Historie verzí stránky „Zaměstnávání nezaměstnaných v místě jejich bydliště: Úřad městského obvodu Neštěmice“

Zobrazit protokolovací záznamy k této stránce

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 10. 10. 2018, 15:54Mazak (diskuse | příspěvky). . (7 609 bajtů) (+7 609). . (Založena nová stránka s textem „Projekt je realizován Úřadem městského obvodu (ÚMO) Neštěmice a je inspirován švédskou praxí s názvem Jobbtorg – místo na podporu zaměstna…“)