Akce

SocWiki

Sociální práce s dětmi a mládeží: Porovnání verzí

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

(Založena nová stránka s textem „Správcem webové aplikace Sociální práce s dětmi a mládeží je [http://scholaempricia.org Schola Empirica, z. s]. TATO WEBOVÁ APLIKACE BYLA VYTVO…“)
 
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
Správcem webové aplikace Sociální práce s dětmi a mládeží je [http://scholaempricia.org Schola Empirica, z. s].
 
Správcem webové aplikace Sociální práce s dětmi a mládeží je [http://scholaempricia.org Schola Empirica, z. s].
 +
 +
[[Soubor:ScholaEmpirica.png|Logo Schola Empirica]]
  
 
TATO WEBOVÁ APLIKACE BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU „SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ PRO VÝMĚNU DOBRÉ PRAXE V PRÁCI S MLÁDEŽÍ OHROŽENOU SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ (NEET)“, REG. Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001137, KTERÝ JE PODPOŘEN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.
 
TATO WEBOVÁ APLIKACE BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU „SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ PRO VÝMĚNU DOBRÉ PRAXE V PRÁCI S MLÁDEŽÍ OHROŽENOU SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ (NEET)“, REG. Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001137, KTERÝ JE PODPOŘEN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.
  
 
[[Soubor:EU.jpg|Logo EU|600px]]
 
[[Soubor:EU.jpg|Logo EU|600px]]

Aktuální verze z 3. 9. 2018, 12:44

Správcem webové aplikace Sociální práce s dětmi a mládeží je Schola Empirica, z. s.

Logo Schola Empirica

TATO WEBOVÁ APLIKACE BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU „SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ PRO VÝMĚNU DOBRÉ PRAXE V PRÁCI S MLÁDEŽÍ OHROŽENOU SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ (NEET)“, REG. Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001137, KTERÝ JE PODPOŘEN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Logo EU