Akce

Probační a mediační služba

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Probační a mediační služba (dále jen PMS) je státní organizace, která zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu.[1]

PMS je nová služby na poli trestní politiky, vychází z činností sociální práce a trestního práva a usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Mezi cíle PMS patří:[2]

  • Integrace pachatele zpátky do společnosti
  • Participace poškozeného
  • Ochrana společnosti

Dohled na činností služby provádí Ministerstvo spravedlnosti a organizačními články jsou střediska působící v sídlech okresních soudů. Za účelem komplexního dohledu nad činnostmi PMS je zřízena Rada pro probaci a mediaci (poradní orgán Ministra spravedlnosti), jejíž členy jmenuje ministr z řad soudců, státních zástupců a dalších odborně vzdělaných osob.[3]

Externí odkazy


Reference

  1. Webové stránky Probační a mediační služby
  2. Webové stránky Probační a mediační služby - Poslání a cíle
  3. E-právo - Probační a mediační služba