Akce

Metodika používání instagramu jako nástroje v sociální práci v NZDM

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Projekt na rozvoj používání Instagramu jako nástroje v sociální práci v NZDM je inspirovaný švédskou praxí a vznikl v rámci projektu Síťování sociálních pracovníků. Cílem používání Instagramu je zviditelnit pro veřejnost Sociální centrum Kamínek a jeho zaměstnance, představit je v neformálním kontextu a předcházet tak ostychu, který by mohli klienti z návštěvy centra mít.

Organizace: SVĚTLO Kadaň z.s - Sociální centrum Kamínek[1]
Místo: Chomutov
Kontaktní osoby: Mirka Hanyková, Zuzana Macková, Kateřina Marková

Identifikace problému

Klienti mohou NZDM vnímat před prvním osobním kontaktem s nedůvěrou nebo prostě jen neví, co očekávat. To může snižovat jejich ochotu k první návštěvě.

Řešení

Příprava metodiky používání Instagramu a následný rozvoj jeho používání v praxi s cílem představit Sociální centrum Kamínek a jeho zaměstnance v neformálním kontextu a snížit pro klienty bariéru prvního kontaktu. Sekundárním cílem je také motivovat klienty k opakované návštěvě, především ty, kteří s nějakého důvodu do NZDM přestali chodit.

Průběh (Pilotní projekt)

V projektu se především podařilo vypracovat metodiku používání Instagramu pro specifický kontext NZDM.

Metodika ke stažení zde.

Zhodnocení

Díky projektu jsme získali kladné ohlasy od širší veřejnosti. Do povědomí jsme se dostali i chomutovskému fotografovi a správci stránek města Chomutova. Za tyto ohlasy jsme velmi rádi hlavně proto, že se tak celkově zlepší mínění o službách, které zde poskytujeme. Zároveň máme pozitivní ohlasy od našich uživatelů, kteří o navštěvování klubu ztráceli zájem. Díky instagramu, novému a oblíbenému informačnímu kanálu, jsme některé tyto uživatele dokázali opět motivovat k využívání klubu a zapojení se do volnočasových aktivit (skládání origami, pořízení nových posilovacích strojů atd.)

Jako překážku a zároveň výzvu jsme hned z kraje vnímali v technické vybavenosti pro pořizování fotografii. Důležité bylo pořídit do naší služby telefon s kvalitnějším fotoaparátem. Cílem používání Instagramu je zachovat atraktivitu pro okolí a (potenciální) klienty, čehož lze dosáhnout hlavně poutavými a živými fotografiemi. Proto je velkou výzvou také vymýšlet fotografie, které budou zajímavé, ale zároveň na nich nebudou identifikovatelní naši uživatelé, což je vzhledem k povaze služby a věku klientů nepřípustné.


Diskuse

Díky projektu „Instagram“ jsme měli možnost spojit se také s ostatními nízkoprahy po celé republice. Máme tedy možnost čerpat od sebe navzájem nápady na aktivity a akce pro děti a mládež. Vzájemným sledováním příspěvků se inspirujeme a předáváme si užitečné typy.

Reference

  1. Webová stránka klubu Kámen při Sociálním centrum Kamínek