Akce

Alternativní tresty pro mládež

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Verze z 3. 12. 2018, 14:57, kterou vytvořil Mazak (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Tyto tresty tvoří alternativu k nepodmíněnému odnětí svobody a ukládají pachateli jiná omezení a povinnosti. Směřují k nápravě trestného…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Tyto tresty tvoří alternativu k nepodmíněnému odnětí svobody a ukládají pachateli jiná omezení a povinnosti. Směřují k nápravě trestného činu a hledají pro pachatele cestu zpět do společnosti. S výkonem řady alternativních trestů souvisí probační a mediační služba, která zajišťuje průběh uložených trestů nebo výchovných opatření ve věcech mládeže. Mladistvým lze uložit výchovná, ochranná a trestní opatření.

Výchovnými opatřeními jsou:

 • dohled probačního úředníka,
 • probační program,
 • výchovné povinnosti,
 • výchovná omezení,
 • napomenutí s výstrahou.

Výchovná opatření upravují §15 až §20 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže,[1] dále § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.[2] Výchovná opatření ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo soud.

Kromě výchovného opatření může být mladistvému uloženo ochranné opatření (§21 až §23 zákona o soudnictví ve věcech mládeže)[3] nebo trestní opatření (§24 až §35 zákona o soudnictví ve věcech mládeže),[4] podle povahy činu.

Ochrannými opatřeními jsou:

 • ochranné léčení
 • zabezpečovací detence
 • zabrání věci
 • zabrání části majetku
 • ochranná výchova.

Trestní opatření jsou:

 • obecně prospěšné práce,
 • peněžité opatření,
 • peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu,
 • propadnutí věci, zákaz činnosti,
 • vyhoštění,
 • domácí vězení,
 • zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
 • odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení),
 • odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem,
 • odnětí svobody nepodmíněné.


Externí odkazy


Reference

 1. §15 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 2. §13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 3. §21 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 4. §24 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže