Akce

Historie verzí stránky „Alternativní tresty pro mládež“

Zobrazit protokolovací záznamy k této stránce

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 3. 12. 2018, 14:57Mazak (diskuse | příspěvky). . (2 651 bajtů) (+2 651). . (Založena nová stránka s textem „Tyto tresty tvoří alternativu k nepodmíněnému odnětí svobody a ukládají pachateli jiná omezení a povinnosti. Směřují k nápravě trestného…“)