Akce

Historie verzí stránky „Školní psycholog“

Zobrazit protokolovací záznamy k této stránce

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 13. 9. 2018, 11:15Mazak (diskuse | příspěvky). . (1 657 bajtů) (+1 657). . (Založena nová stránka s textem „Role školního psychologa je ukotvena v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.<ref>[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563 Zákon…“)