Akce

Vězení pro mladistvé

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Vězení pro mladistvé je zvláštní typ vězení určený jedincům starším 15 let a mladším 19 let.[1] O umístění do věznice rozhodují soudy pro mládež. Trestním opatřením, které k tomu vede, je odnětí svobody upravené § 24 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže. Existují tři typy odnětí svobody (odst. i, j, k): podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení), podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem a nepodmíněné odnětí svobody. Délka odnětí svobody se mladistvým zpravidla ukládá v poloviční sazbě, než je stanoveno v trestním zákoníku, zpravidla v délce do 5 let. V případě, že dojde ke zvláště závažným způsobům provedení, pohnutce či následkům trestného činu, může být sazba navýšena na 5–10 let.

Výkon trestu u mladistvých je upraven § 60–65 zákona č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody,[2] kde jsou popsaná specifická pravidla, odměny a sankce za kázeňské přestupky. Věznice se ve své činnosti především zaměřují na výchovu, přípravu na budoucí povolání a případné plnění povinné školní docházky.

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás.

Externí odkazy

Reference

  1. § 31 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže
  2. § 60 zákona č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody