Akce

Výchovný poradce

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Pozici výchovného poradce lze odvozovat od zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,[1] který v § 21 stanoví právo žáků na poradenskou pomoc školy. Detaily náplně práce školského poradenského zařízení a potažmo výchovného poradce, který v něm působí, stanoví vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. [2]

Další informace o výkonu práce výchovného poradce lze dohledat v Katalogu podpůrných opatření Univerzity Palackého v Olomouci.[3]

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás skrze diskusní fórum.

Externí odkazy

Reference

  1. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  2. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  3. Katalog podpůrných opatření Univerzity Palackého v Olomouci - Výchovný poradce