Akce

Svěření dítěte do péče jiného člověka

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Svěření dítěte do péče jiného člověka upravují § 953 až 957 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.[1]

O svěření dítěte do péče jiné osoby rozhoduje soud, pokud je to v zájmu dítěte, v případech úmrtí jednoho z rodičů nebo v případech, kdy jeden z rodičů není plně způsobilý k právním úkonům. V případě svěření dítěte do péče jiné osoby než rodičům, dává soud zpravidla přednost příbuznému. Pokud není možné rodičům stanovit vyživovací povinnost, nelze dítě do této formy péče svěřit. Dítě je také možné svěřit do společné péče manželů. Rozvodem manželství společná výchova manželů zaniká.

Externí odkazy

Reference

  1. § 953 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník