Akce

Speciálně pedagogická centra

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Speciální pedagogická centra (dále jen SPC) patří spolu s PPP a SVP mezi školská poradenská zařízení. Činnost SPC (a dalších školských poradenských zařízení) upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, [1] vyhláška č. 72/2005 Sb.[2] a její novela Vyhláška č. 116/2011Sb.[3]

"SPC poskytují poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním integrovaných ve školách a školských zařízeních, dále pak žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, žákům se zdravotním postižením v základních školách speciálních a dětem s hlubokým mentálním postižením."[4]

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás skrze diskusní fórum.

Externí odkazy

Reference

  1. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  2. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  3. Vyhláška č. 116/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  4. Metodický portál RVP - Speciálně pedagogické centrum