Akce

Speciální pedagog

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Role speciálního pedagoga je ukotvena v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.[1]

Speciální pedagogika jako disciplína se zaměřuje na problematiku vzdělávání osob se zvláštními potřebami (např. mentální postižení, tělesné postižení, narušené komunikační schopnosti, problematická socializace atp.). Speciální pedagog tyto poznatky aplikuje ve vzdělávací praxi.

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás skrze diskusní fórum.

Externí odkazy

Reference

  1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících