Akce

Soudnictví ve věcech mládeže

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Soudy pro mládež jsou speciálním odvětvím justice, které je ukotveno v zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže. [1]

Soudem pro mládež se rozumí zvláštní senát nebo v zákonem stanovených případech předseda takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského, vrchního a Nejvyššího soudu. Soud pro mládež má zákonem upravené podmínky při ukládaní opatření, postupu, rozhodování a výkonu v případě, že se děti mladší 15 let či mladiství (starší 15 a mladší 18 let) dopustili protiprávních činů. Soudy jednají za účelem prevence, nápravy a inkluze těchto jedinců a odčinění spáchané újmy s ohledem na psychosociální okolnosti. Uložení trestu má tedy především restorativní funkci.

Na základě rozhodnutí soudu pro mládež lze uložit výchovné, ochranné nebo trestní opatření. Mezi výchovná opatření patří: probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí s výstrahou. Ochrannými opatřeními jsou míněny: ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci, zabrání části majetku a ochranná výchova trestního zákoníku. A trestní opatření mají tyto formy: obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem a odnětí svobody nepodmíněné.

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás.

Externí odkazy

Reference

  1. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže