Akce

Sociálně aktivizační služby

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje v důsledku obtížné sociální situace a dalších rizik, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady.[1]

Služby se zpravidla poskytují v přirozeném prostředí klientů. Služba se osvědčuje jako prevence “odebírání dětí” a dokáže uspořit vysoké náklady spojené s ústavní výchovou. Tyto služby jsou charakteristické svou časovou náročností, kdy pracovník musí nejdříve získat důvěru členů rodiny a teprve poté s nimi začne pracovat na zlepšení jejich situace. Spolupráce zpravidla trvá 6 měsíců. Sociálně aktivizační služby se doplňují s dalšími sociálními službami (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy atd.) a zároveň je potřeba, aby pracovník spolupracoval s dalšími institucemi (OSPOD, sociální kurátoři pro mládež, školská zařízení, PČR, probační a mediační služba, Úřad práce a další).

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou vymezeny § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.[2]

Externí odkazy

Reference

  1. O sociálně aktivizačních službách na webu MPSV
  2. § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách