Akce

Sociální pracovník ve škole

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Sociální práce je ve škole je speciální formou výkonu práce sociálního pracovníka. V podmínkách ČR nemá tato pozice zvláštní legislativní ukotvení v systému, proto sociální pracovníci ve školách vykonávají svou činnost v rozsahu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.[1]

Školní sociální pracovník vykonává činnost zaměřenou na vytvoření sjednocené, soudržné, harmonicky a dobře komunikující výchovné komunity mezi rodinou, školou a odbornými institucemi. Podstatu školní sociální práce vidí v lepší informovanosti a komunikaci při péči o žáky a ve schopnosti pozitivního řešení konfliktů založeném na naslouchání a dialogu.

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás skrze diskusní fórum.

Externí odkazy

Reference

  1. § 109 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách