Akce

Sociální pedagog ve škole

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Sociální pedagog ve škole se náplní práce částečně překrývá s pozicí sociálního pracovníka ve škole. Podobně jako u sociálního pracovníka ve škole, ani u sociálního pedagoga není jeho pozice jasně ukotvena v legislativě. Pokud je ale ve škole přítomen, je zpravidla zaměstnancem školy, takže jeho přímým nadřízeným je ředitel školy, zatímco sociální pracovník ve škole v české praxi zpravidla zaměstnancem města, které školu zřizuje.

Vymezení role sociálního pedagoga nabízí Katalog podpůrných opatření Univerzity Palackého v Olomouci:

Sociální pedagog řeší sociální situaci žáků a její negativní dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků. Sociální pedagog je členem širšího poradenského týmu, který souhrnně řeší na první úrovni sociální, psychologické a vzdělávací předpoklady žáků, na druhé úrovni pak výchovné problémy a dopady školní absence na vzdělávání a rozvoj žáka.[1]

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás skrze diskusní fórum.

Externí odkazy

Reference

  1. Katalog podpůrných opatření - sociální pedagog