Akce

SocWiki

Sociální práce s dětmi a mládeží

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Správcem webové aplikace Sociální práce s dětmi a mládeží je Schola Empirica, z. s.

Logo Schola Empirica

TATO WEBOVÁ APLIKACE BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU „SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ PRO VÝMĚNU DOBRÉ PRAXE V PRÁCI S MLÁDEŽÍ OHROŽENOU SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ (NEET)“, REG. Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001137, KTERÝ JE PODPOŘEN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Logo EU