Akce

SDQ dotazník

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Dotazník na evaluaci silných a slabých stránek (Strengths & Difficulties Questionnaire, SDQ) je je krátký dotazník k testování chování lidí ve věku 3-17 let. Existuje v několika verzích, které splňují potřeby výzkumných pracovníků, klinických pracovníků a pedagogů. Základním kamenem dotazníku je 25 položek, které měří psychologické atributy jedince v pěti dimenzích.[1]

Dotazník byl vyvinutý dětským psychiatrem Robertem Goodmanem a je v současnosti spravován organizací Youth in mind. Na jejím webu je uvedeno, že dotazník byl použit v 95 zemích a více než 4200 publikacích.[2] Základní autorizovaná verze dotazníku je dostupná v češtině a v evaluacích své práce ji používá například nezisková organizace Schola Empirica. Výhodou dotazníku je jeho stručnost (základní verze je na jednu stranu) a existující validizace ve vztahu k jiným nástrojům.[3]


Reference

  1. What is the SDQ?
  2. Searchable database of SDQ publications
  3. Comparing the SDQ and other measures