Akce

Poručenství

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Poručnická péče (poručnictví) je formou zákonného zastoupení a objevuje se v situacích, kdy oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo nejsou způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu. Soud upřednostňuje někoho z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině. Pokud poručníkem nemůže být ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem OSPOD. Poručník nemá vyživovací povinnost a náleží mu stejné dávky jako pěstounovi. Jeho povinností je dítě vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek.

Externí odkazy


Reference