Akce

Policie České republiky ve vztahu k osobám mladším 18 let

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Policie České republiky (dále jen policie) je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor podřízený ministerstvu vnitra ČR , jehož působnost ukotvuje zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky.[1]

Dle zákona policie chrání bezpečnost osob, majetku a veřejný pořádek. Dále předchází trestné činnosti, plní úkoly podle trestního řádu a jiné. Policie také například spolupracuje s institucemi, které se zabývají prevencí kriminality a sociálně patologických jevů, vzdělávacími aktivitami na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti nebo s organizacemi, které pracující s oběťmi či pachateli trestných případně jinak rizikových činů.

Zákon vymezuje sedm základních specifik ve vztahu k osobám mladším 18 let:

  • V případě omezení svobody policie vyrozumí zákonného zástupce či opatrovníka nezletilého. Pokud je nezletilý mladší 15 let, pak i orgán sociálně právní ochrany dětí.
  • Policista je oprávněn zajistit nezletilého při útěku a povinen neprodleně informovat zákonného zástupce či zařízení, ve kterém je tato osoba umístěna.
  • Policie umisťuje do cely odděleně pachatele mladší 18 let.
  • Policie je oprávněna vstoupit do provozoven v případě, že má podezření z podávání alkoholu či tabákových výrobků osobám mladších 18 let nebo z účasti nezletilého na hazardní hře.
  • Pokud ve společné domácnosti, kde žije nezletilý člověk, dojde k vykázání osoby, pak je o tom informován OSPOD.
  • Při zákroku proti osobě zjevně mladší 15 let nesmí příslušník policie (až na výjimečné případy) použít údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, psa, úderu služební zbraní, hrozby namířenou služební zbraní, varovného výstřelu ze služební zbraně a služební zbraně.
  • V případě odběru krve na žádost nezletilého obviněného v souvislost s odhalováním a šetřením přestupků, hradí náklady zákonný zástupce.

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás.

Externí odkazy

Reference

  1. Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky