Akce

Případová konference

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Případová konference (nebo také případové setkání) je jednou z metod sociální práce na mnoha pracovištích OSPOD.[1] Pořád případové konference v případech ohrožených dětí a jejich rodin je povinností obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a to ve spolupráci s rodiči, zástupci škol a školských zařízení, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, poskytovatelů sociálních služeb apod.[2] Cílem setkání je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Výstupem je individuální plán péče.[3]

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo manuál k případovým konferencím, který je dostupný zde. Podobnou metodiku případových konferencí vydala organizace Šance pro tebe ve spolupráci s městem Chrudim a podporou dalších orgánů. Metodika je dostupná zde.

Externí odkazy

Reference

  1. Manuál k případovým konferencím MPSV
  2. § 10 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
  3. Manuál k případovým konferencím MPSV