Akce

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je službou sociální prevence upravenou § 62 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách [1].

Ze zákona NZDM zdarma poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby, které primárně nabízí sociálně-právní poradenství, například pomoc při vyřizování běžných záležitostí, upevňování kontaktu s rodinou či sociální začleňování. NZDM dále též bezplatně nabízejí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, mezi něž patří volnočasové aktivity, doučování nebo příprava na pracovní kariéru, a sociálně terapeutické činnosti, jako je rozvoj a udržování osobních či sociálních schopností[2].

Příklady inovací a projektů

1 Zapoj se i TY: Dobrovolníci v NZDM

Anotace projektu: Projekt je inspirovaný ve Švédsku rozšířenou praxí dobrovolnictví. U Česku byla tradice dobrovolnictví poškozena a obnovuje se jen pomalu. Dobrovolnictví v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (NZDM) tak dnes vykonávají zejména studenti, kteří se příliš věkově neoddalují od cílové skupiny NZDM. Cílem projektu proto bylo hledat dobrovolníky v jiných věkových kategoriích a tím cílové skupině zprostředkovat pestřejší sociální zkušenost. V rámci pilotní fáze projektu byla navázána spolupráce se třemi dobrovolníky ve věku 65, 42 a 32 let a vznikla metodika práce s dobrovolníky.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Zapoj se i TY: Dobrovolníci v NZDM.

2 Metodika používání instagramu jako nástroje v sociální práci v NZDM

Anotace projektu: Projekt na rozvoj používání Instagramu jako nástroje v sociální práci v NZDM je inspirovaný švédskou praxí a vznikl v rámci projektu Síťování sociálních pracovníků. Cílem používání Instagramu je zviditelnit pro veřejnost Sociální centrum Kamínek a jeho zaměstnance, představit je v neformálním kontextu a předcházet tak ostychu, který by mohli klienti z návštěvy centra mít.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Metodika používání instagramu jako nástroje v sociální práci v NZDM.


Externí odkazy

Reference

  1. § 62 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
  2. § 27 vyhlášky 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách