Akce

Náhradní rodinná péče

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Náhradní rodinnou péčí se rozumí péče o dítě, které je vychováváno jinými osobami než biologickými rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Náhradní rodinná péče o dítě má přednost před péčí ústavní (např. kojenecké ústavy, diagnostické ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy, domovy pro osoby se zdravotním postižením apod.). Mezi formy náhradní rodinné péče patří:


Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás.

Externí odkazy

Reference

  1. § 953-957 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - Svěření dítěte do péče jiné osoby
  2. § 928-942 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - Poručenství
  3. § 794-854 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - Osvojení