Akce

Multidisciplinární tým

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Multidisciplinární tým tvoří odborníci různých profesí pro koordinovanou podporu klienta (v tomto případě dětí a mládeže). Vedle sociálních pracovníků v týmu spolupracují lékaři, psychologové, terapeuti, pedagogičtí pracovníci, asistenti a hlavně rodiče (zákonní zástupci) dítěte.

Na téma multidisciplinárních týmů bylo vydáno několik metodik a akademických prací s ohledem na oblast, ve které tento tým působí (například paliativní péče, péče o postižené děti apod.). Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo čtyři odborné publikace[1] - Sešity sociální práce, kdy jeden ze sešitů se věnuje roli sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu. V metodické příručce MPSV (Sešit sociální práce) jsou uvedeny dvě možnosti pro vybudování multidisciplinárního týmu. První možností je “kruhová péče” nebo “kruhová podpora”, kde je ve středu péče klient (dítě či mladistvý) samotný a druhou možností je model, kde je posílena pozice sociálního pracovníka, který funguje jako prostředník (ombudsman) klienta, jeho rodiny a celého týmu.


Reference

  1. [https://www.mpsv.cz/cs/23260 Sešity sociální práce MPSV]