Akce

MPSV

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) je ústřední orgán státní správy. Jeho práci ovlivňuje řada zákonů, z nichž nejdůležitější jsou vyjmenovány na oficiálních webových stránkách MPSV.[1] Do kompetence MPSV spadá sociální politika, sociální pojištění, oblast zaměstnanosti, pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže, evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie.[2] Organizace podřízené MPSV jsou: Úřad práce ČR (ÚP ČR), Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD).

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás.

Externí odkazy

Reference

  1. Zákony, které se týkají MPSV
  2. https://www.mpsv.cz/cs/65 O MPSV]