Akce

Krajský úřad

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Krajský úřad je orgánem kraje legislativně upravený zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích[1] a zároveň orgánem sociálně-právní ochrany dětí zakotveným v zákoně č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.[2]

Dle zákona krajský úřad zajišťuje přípravu potenciálních osvojitelů nebo pěstounů k přijetí dítěte do rodiny včetně přípravy dětí žijících ve společné domácnosti a také poskytuje poradenskou pomoc osvojitelům, pěstounům, případně poručíkům zejména v otázkách výchovy. Minimálně jednou ročně zabezpečuje konzultace o výkonu pěstounské péče. Zajišťuje také (případně přerušuje) zprostředkování osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče pěstounské péče. Za tímto účelem vede krajský úřad evidenci dětí a žadatelů o pěstounskou péči či osvojení (případně z evidence vyřazuje).

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás.


Reference

  1. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
  2. Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí