Akce

Kontrafaktuál

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

V jazykovědě je kontrafaktuál nebo kontrafaktuální výrok takové tvrzení, které používá podmínkovou větu, která vyjadřuje opak skutečnosti. Například věta "Kdybych to byl věděl, tak bysem sem nechodil" z filmu Knoflíková válka vyjadřuje, co by se stalo, kdyby realita vypadala v nějakém ohledu jinak, než skutečně vypadá. Podobný přístup je ideálem evaluace, ve které se snažíme vyhodnotit dopad nějakého opatření. Ve skutečnosti nás totiž v rámci evaluace nezajímá změna, ke které došlo mezi stavem před začátkem intervence (před realizací opatření) a po stavem po realizaci intervence, nýbrž rozdíl v konečném stavu (po realizaci intervence) ve srovnání se situací, kdyby k intervenci vůbec nedošlo. Například pokud nasadíme nemocnému antibiotika, není dopadem léčby to, o kolik lépe nebo hůře se pacient cítí po týdnu, kdy vybere balení léků, nýbrž rozdíl mezi tím, jak se cítí po antibiotikách a mezi tím, jak by se po stejném týdnu cítil, pokud by antibiotika nebral. Lidské tělo má totiž tendenci se samo léčit, lidé mají tendenci sami řešit své problémy, a tak záměna změny v čase s dopadem intervence může být velmi zavádějící. Problém je, že v praxi nelze sledovat, jak by vypadala realita, kdyby k něčemu nedošlo. Neumíme současně sledovat, jak by se pacientovi vedlo, kdyby antibiotika bral a kdyby je nebral. Tuto nepříjemnost v rámci evaluace řešíme využitím tzv. kontrolní skupiny. Kromě intervenční skupiny, na kterou aplikujeme opatření či intervenci, máme jinak ve všech ohledech srovnatelnou kontrolní skupinu, na kterou intervenci neaplikujeme. Poté porovnáváme průměrnou změnu v intervenční a kontrolní skupině. Tato průměrná změna představuje nejlepší možné přiblížení se hypotetickému kontrafaktuálnímu scénáři.