Akce

Komise SPOD

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí (dále jen komise SPOD) zřizuje starosta obce s rozšířenou působností jako zvláštní orgán obce podle §106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,[1] a podle §38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.[2] Starosta také jmenuje předsedu komise a ostatní členy, zejména pedagogické pracovníky, psychology, zdravotnické pracovníky, zástupce občanských sdružení, církví a jiné právnické nebo fyzické osoby.

K jednání komise je možné přizvat:

  • Dítě na základě jeho věku a schopností
  • Rodiče a zákonné zástupce dítěte
  • Zástupce (zdravotních, školských, ústavních a jiných zařízení)
  • Fyzické osoby (zřizovatele škol, zaměstnavatele dětí a další pověřené osoby)
  • Soudce
  • Státní zástupce

Úkolem komise podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je například koordinovat výkon sociálně právní ochrany, navrhovat a posuzovat sociálně preventivní programy na ochranu dětí či posuzovat jednotlivé případy provádění sociálně právní ochrany dětí. Komise je určena pouze k výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.


Externí odkazy


Reference

  1. §106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
  2. §38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí