Akce

Kazuistika

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Kazuistika nebo také případová studie se zabývá analýzou konkrétních případů a je výzkumnou metodou v mnoha oborech, zejména v klinické psychologii, sociální práci, sociologii, medicíně, právu nebo antropologii. Konkrétní podoba případové studie může být v různých oborech poměrně odlišná a i v rámci jednoho oboru se může cíl jejího využití, a tedy i podoba významně lišit. V oblasti sociální práce je kazuistika součástí diagnostické části, kde se hledají příčiny, které vedly k určitému sociálnímu problému, a popisuje se též kontext problému. Kazuistika zpravidla vzniká na základě rozhovorů a pozorování sociálního pracovníka.

V kazuistice jsou shromážděna všechna známá fakta pro následnou analýzu a slouží jako pomoc a srovnání s dalšími případy [1].

Kazuistiky bývají podobně strukturované, možná osnova pro běžnou kazuistiku je následující:

  1. Úvod a krátká charakteristika případu
  2. Anamnéza: osobní, rodinná, sociální, zdravotní apod.
  3. Současný stav a problémy
  4. Analýza
  5. Návrhy intervence a vyhlídky


Externí odkazy


Reference

  1. Hartl, Hartlová, 2004, s. 253; citováno z Metodického portálu rvp.cz