Akce

Hlavní strana

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Sociální práce s dětmi a mládeží

Cílem této webové aplikace je poskytnout sociálním pracovníkům a dalším odborníkům na práci s dětmi a mládeží platformu pro výměnu dobré praxe a inovativních přístupů. Kromě toho aplikace slouží jako informační portál, který nabízí základní přehled institucí, profesí a nástrojů v ekosystému sociální práce s dětmi a mládeží.

Jak s aplikací pracovat?

Většinu obsahu jsme roztřídili do dvou kategorií: ZÁKLADNÍ POJMY představují stavební kameny ekosystému sociální práce s dětmi a mládeží, jak je rozpoznává zákon. PROJEKTY A INOVACE pak nabízí přehled konkrétní dobré praxe, inovací a poučení ze skutečných realizovaných projektů.

Pokud jste tu častějším návštěvníkem, možná Vás zajímají jen Poslední změny.

Nebo víte o zajímavém projektu či inovaci, které zde chybí? Všimli jste si chyby? Dejte nám, prosím, vědět v Diskusním fóru.

Možná nás chcete kontaktovat přímo? Napište nám email.Správcem webové aplikace Sociální práce s dětmi a mládeží je Schola Empirica, z. s. Partnerem projektu je Katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Logo Schola Empirica Logo FF UK

TATO WEBOVÁ APLIKACE BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU „SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ PRO VÝMĚNU DOBRÉ PRAXE V PRÁCI S MLÁDEŽÍ OHROŽENOU SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ (NEET)“, REG. Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001137, KTERÝ JE PODPOŘEN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Logo EU