Akce

Evaluace

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Evaluace je obecný termín pro hodnocení či systematické posouzení kvality, dopadu či významu určité činnosti. Principy systematické (vědecké) evaluace postupně pronikají do různých odvětví včetně sociálně práce a práce s NEET mládeží.

Kolísavou kvalitu v evaluační praxi se snaží řešit například některé standardy Evropské komise. Souhrnnou publikaci představují obsáhlé příručky “Evalsed:The Resource for the Evaluation of Socio-Economic Development”[1] a “Evalsed Sourcebook: Method and techniques”[2]. Konkrétně tématu experimentů (randomized controlled trials), které jsou považovány za zlatý standard evaluace, se věnuje “A Guide to Social Experimentation”,[3] viz také kontrafaktuál a kontrolní skupina.

Často skloňovaným pojmem v souvislosti s evaluací je indikátor.

Reference

  1. EVALSED: The Resource for the Evaluation of Socio-Economic Development
  2. Evalsed Sourcebook: Method and techniques
  3. A Guide to Social Experimentation