Akce

Dům na půl cesty

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Dům na půl cesty je službou sociální prevence upravenou § 58 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a dalšími paragrafy téhož zákona. [1]

Ze zákona domy na půl cesty za úhradu poskytují ubytování podobné samostatné domácnosti na dobu nepřevyšující jeden rok a bezplatné zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (mj. hledání práce), sociálně terapeutickou činnost a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Cílovou skupinou jsou zpravidla osoby do 26 let, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (dětský diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou nebo výchovný ústav), popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody (vazební věznice, věznice) nebo ochranné léčby (soudem nařízená ústavní léčba v psychiatrické léčebně).

Příklady inovací a projektů

1 Změna přístupu v práci s klientem DPC: identifikace silných stránek

Anotace projektu: Inovace vychází z principu vyzdvihování silných stránek klientů za účelem zvyšování jejich sebevědomí a chuti do života. Tento princip je v praxi málo využíván. V tuto chvíli (září 2018) proběhla v rámci inovace pilotní fáze, ve které bylo testováno, zda a jak je v tomto duchu možné změnit přístup pracovníků ke klientům. Cílem inovace je informovaný pracovník, který je schopen pracovat nejen se slabými, ale právě také se silnými stránkami klienta. V pilotní fázi byla inovace realizována ve spolupráci s šesti pracovníky, kteří působí ve dvou pobytových zařízeních (Domy na půl cesty) a pracují s mládeží NEET. Inovace vznikla v rámci projektu Síťování pracovníků pro výměnu dobré praxe a byla inspirována stáží ve Švédsku. Pilotní projekt naznačuje slibný potenciál tohoto přístupu, ale odhalil také rizika a problémy, jejichž řešení zatím zůstává otevřenou otázkou.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Změna přístupu v práci s klientem Domu na půl cesty: Identifikace silných stránek.

Externí odkazy

Reference

  1. § 58 zákona č. 108/2006 Sb.