Akce

Azylový dům

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Azylový dům je službou sociální prevence upravenou § 57 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a dalšími paragrafy téhož zákona. [1]

Ze zákona azylové domy za úhradu poskytují přechodné ubytování (zpravidla po dobu nepřevyšující jeden rok) a stravu (včetně vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu jídla). Bezplatně nabízí poradenskou pomoc při zajištění stravy, uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Dále mohou nabízet bezplatné či hrazené fakultativní služby, jako jsou aktivizační činnosti, rozvoj sociálních dovedností, zajištění volnočasových aktivit či doučování dětí.

Azylové domy jsou určeny osobám v nepříznivé sociální situaci při ztrátě bydlení. Spolek Sdružení azylových domů v ČR [2] rozlišuje čtyři základní cílové skupiny: muže, ženy, mladé do 26 a rodiny s dětmi. Tyto cílové skupiny se ale mohou překrývat (časté jsou například azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi) nebo mohou být vymezeny úžeji (například azylový dům pro těhotné ženy nebo pro mladé do 26 let, kteří jsou zároveň cizinci) [3].

Podobné azylovým domům pro mladé jsou domy na půl cesty.


Příklady inovací a projektů

1 Zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi: Vsetín

Anotace projektu: Projekt Zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi je zaměřen na změnu pracovního postupu u terénních sociálních pracovníků terénní asistenční služby Vsetín při práci s rodinami s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Nový pracovní postup má za cíl zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi. Hlavním principem projektu je rozvoj rodičovských kompetencí v oblasti chválení dítěte a budování kvalitního vztahu mezi rodičem a dítětem.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi: Vsetín.


Externí odkazy

Reference

  1. § 57 zákona č. 108/2006 Sb.
  2. Sdružení azylových domů v ČR, z. s.
  3. Registr poskytovatelů sociálních služeb