Akce

Školská poradenská zařízení

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Školská poradenská zařízení (dále jen ŠPZ) jsou ukotvena § 116 zákona č. 561/2004, školský zákon. [1].

Podle zákona ŠPZ "zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi."

Existují tři druhy školských poradenských zařízení:

  1. Speciálně pedagogická centra
  2. Pedagogicko-psychologické poradny
  3. Střediska výchovné péče

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás skrze diskusní fórum.

Externí odkazy

Reference

  1. § 116 zákona č. 561/2004, školský zákon