Akce

Školní psycholog

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Role školního psychologa je ukotvena v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.[1] Školní psycholog musí mít podle zákona odbornou kvalifikaci získanou vysokoškolským studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie. Zatímco psychologická diagnostika se provádí ve specializovaných školských poradenských zařízeních, školní psycholog se zaměřuje na podpůrnou práci a ve spolupráci s pedagogickým sborem působí směrem k podpoře vzdělávání žáků a zlepšování celkového klimatu školy. Jeho role se tak může částečně překrývat s pozicí výchovného poradce nebo sociálního pedagoga ve škole. Jediný výchovný poradce je z nich přitom povinně ustanoven na každé základní či střední škole. Zřízení pozice školního psychologa nebo sociálního pedagoga je na rozhodnutí ředitele školy.

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás skrze diskusní fórum.

Externí odkazy

Reference

  1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících